ciężkość

Środek, punkt ciężkości «rzecz najważniejsza, istota czegoś; punkt centralny, centrum, ośrodek czegoś»: (...) od początku 1919 r. punkt ciężkości działań dyplomacji polskiej wyraźnie zaczął się przesuwać do Paryża, gdzie rozpoczynała obrady Konferencja Pokojowa. W. Michowicz, Dyplomacja.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ciężkość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ciężkośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciężar, waga, masa czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samochód przy swej znacznej ciężkości ma znakomite przyspieszenie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężkość — ż V, DCMs. ciężkośćści, blm 1. «właściwość wszelkich ciał polegająca na przyciąganiu ich przez Ziemię; ciążenie; ciężar, waga czegoś» Jabłka odrywały się z drzewa na skutek swej ciężkości. Mimo swej ciężkości poruszał się lekko i zgrabnie. ∆ fiz …   Słownik języka polskiego

  • ТЯГОТЕНИЕ — Во многих случаях «заимствование» состоит лишь в внешнем приспособлении русского или старославянского выражения к и нтернациональной терминологии и к интернациональной системе понятий. История слова тяготение представляет интересный пример утраты …   История слов

  • punkt — 1. Coś ruszyło z martwego punktu; ruszyć z martwego punktu «coś jest realizowane po przerwie, kontynuowane, ponieważ udało się pokonać przeszkody uniemożliwiające tę realizację; podjąć realizację lub próbę dokończenia czegoś»: Sprawa budowy toru… …   Słownik frazeologiczny

  • środek — 1. Państwo Środka «Chiny»: Władze chińskie dopięły swego: Tybet uznano w zasadzie za wewnętrzną sprawę Państwa Środka. Polityka 21/2000. 2. Złoty środek «pośredni stopień między dwiema skrajnościami, rozwiązanie kompromisowe»: Prawdziwą… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.